..

چند تا نفس عمیق بکش. آروم باش و بگو به درک و بعد برو درستو بخون.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان