تا حالا شده یه آهنگ دقیقا حرفای شما باشه؟

کار ندارم که آهنگ جذابی نیست از نظر موسیقیایی، ولی وقتی الان داشتم بهش گوش میدادم دیدم چقدر اینا حرف منه.. انگار از زبون من نوشته شده.. کاش میشد برای خودشم میفرستادم و اینجوری حرفامو میزدم بهش.. ولی خا.. :)

پ.ن: البته یه تیکه‌ش حرف من نیست :/ همون تیکه‌ای که رنگش فرق میکنه. ولی بقیه‌ش دقیقا حرف منه :))زیاد که باشی زیادی میشی
من بد نبودم تو داری میشی
هیچوقت این احساس بهت نمیساخت
دلم میخواستت دلت نمیساخت

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه
واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه
بد عادتت کردم خودم خب حقم داری
خوبی که حد بگذره ته داستانه

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه
واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه
بد عادتت کردم خودم خب حقم داری
خوبی که حد بگذره ته داستانه

باید بد بشم تا دلت تنگ شه اما
به خودت بیای شدی تنهای تنها
باید بد بشم باهات برم از تو دنیات
نبودی تو اصلا شبیه حرفات

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه
واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه
بد عادتت کردم خودم خب حقم داری
خوبی که حد بگذره ته داستانه

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه
واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه
بد عادتت کردم خودم خب حقم داری
خوبی که حد بگذره ته داستانه

🆔 @melobot
۸
[لبخند چپلوک]
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان